Αποδοχή των Foundation Courses - Ιστορική αναδρομή

Όταν ιδρύθηκε Tο Foundation College το 1988 οι Έλληνες απόφοιτοι Λυκείου δεν μπορούσαν να εισαχθούν σε Βρετανικά πανεπιστήμια αν δεν διέθεταν τα Βρετανικά προπτυχιακά διπλώματα GCE A-levels. Υπήρξε λοιπόν η ανάγκη να πιστοποιηθεί η πρόσβαση μαθητών του Foundation College σε κρατικά Βρετανικά πανεπιστήμια και έτσι το Κολλέγιο σύναψε λειτουργικές συμφωνίες με συγκεκριμένα πανεπιστήμια που αναγνώριζαν το πρόγραμμα σπουδών του. Κατά την περίοδο 1988-1995 το Foundation College δημιούργησε συνεργασίες με 14 κρατικά Bρετανικά πανεπιστήμια που συνολικά προσέφεραν περισσότερες από 100 ειδικότητες σπουδών. Τα πανεπιστήμια αυτά είναι τα (σε χρονολογική σειρά σύναψης συμφωνίας): Middlesex, Manchester Metropolitan, Lancaster, City, Sunderland,, Salford, London Metropolitan, Liverpool, Newcastle, Greenwich, Portsmouth, Huddersfield, Plymouth, Trinity St David.

Σύντομα και άλλα πανεπιστήμια άρχισαν να κάνουν προσφορές σε μαθητές μας παρόλο που δεν είχαμε γραπτές συμφωνίες μαζί τους. Ο λόγος ήταν απλός: εφόσον μας εμπιστευόταν κάποια καλά πανεπιστήμια δεν υπήρχε αμφιβολία ότι το πρόγραμμά μας ήταν υψηλής ποιότητας. Έτσι μέχρι το έτος 2000 σχεδόν όλα τα Βρετανικά πανεπιστήμια δέχονταν μαθητές που είχαν ολοκληρώσει το πρόγραμμα του Foundation College. Αυτό μας εξυπηρετούσε διότι επέτρεπε στους μαθητές μας να σπουδάσουν όπου αυτοί επιλέξουν και όχι σε συγκεκριμένα μόνο πανεπιστήμια. Το ίδιο ισχύει μέχρι και σήμερα με πολλούς σπουδαστές μας να γίνονται δεκτοί από δημοφιλή πανεπιστήμια όπως τα Surrey, Sussex, Kent, York, καθώς και από πολλά άλλα με τα οποια δεν έχουμε συνάψει συμφωνίες. Με αυτή την εξέλιξη, οι συμφωνίες του Foundation College με συγκεκριμένα πανεπιστήμια σταδιακά ατονίσαν - χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουν ακυρωθεί. Δηλαδή προτιμούμε να έχουμε πρόσβαση σε όλα τα πανεπιστήμια παρά να επιμένουμε να διατηρούμε συμφωνίες με συγκεκριμένα πανεπιστήμια. Σαν αποτέλεσμα οι σπουδαστές μας επιλέγουν πέντε πανεπιστήμια στην αίτησή τους και γίνονται δεκτοί από τα περισσότερα όπως ακριβώς θα συνέβαινε αν έκαναν A-levels ή IB.

Οι υπογεγραμμένες συμφωνίες βρίσκονται στα αρχεία του Foundation College και είναι διαθέσιμες σε όποιον τις ζητήσει. Σε ορισμένες περιπτώσεις το προσωπικό των πανεπιστημίων με το οποίο μπορεί να έρθετε σε επαφή πιθανόν να μην γνωρίζει την ύπαρξη συμφωνίας διότι η συμφωνία μάλλον είναι αρκετά αρχαιότερη από τον υπάλληλο. Σε κάθε περίπτωση οι συμφωνίες είναι διαθέσιμες σε όποιον επιθυμεί να τις δει αλλά είναι πιό σημαντικό να σημειώσετε ότι πλέον εγγυώμαστε την αποδοχή μαθητών μας στα περισσότερα Βρετανικά πανεπιστήμια.

Παρόλο που προτιμούμε την ελεύθερη πρόσβαση των σπουδαστών μας στα Βρετανικα πανεπιστήμια, είναι σημανικό να διατηρούμε την αξιοπιστία μας και για αυτό τον λόγο επιζητούμε και δεχόμαστε περιοδικές επισκέψεις από το office of associagted instituions του πανεπιστημίου του Lancaster, ενός από τα καλύτερα πανεπιστήμια της Αγγλίας - με μόνιμη πλέον θέση ανάμεσα στα 10 καλύτερα της Βρετανίας - με σκοπό την πιστοποίηση των προγραμμάτων μας. 


Τί λένε οι μαθητές μας

"Το Foundation College, ένας χώρος που ο προετοιμαζόμενος σπουδαστής μπορεί να νιώσει σα στο σπίτι του. Φιλόξενο περιβάλλον με μορφωμένους και καλλιεργημένους ανθρώπους που βοηθούν τον σπουδαστή να πέτυχει τα όνειρα του σε οποιοδήποτε ακαδημαϊκό τομέα εκείνος επιθυμεί!"

Νίκος Δούκας,

Electrical Engineering, Cardiff University

Κηφισιά - Δ. Κυριακού 16,
Κηφισιά 14562
Τηλ: 210 8081050
Επικοινωνία  
email: admin@fcollege.gr
Τηλ: 210 5243600
Τηλ: 210 8081050